apam
19 شهریور 1401 - 12:35

یک پزشک سوری به اتهام جاسوسی برای موساد بازداشت شد

نیروهای واحد اطلاعات دستگاه امنیت داخلی لبنان یک تبعه سوری را که برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) جاسوسی می کرد، بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الاخبار امروز نوشت: نیروهای واحد اطلاعات دستگاه امنیت داخلی لبنان یک تبعه سوری را که برای سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) جاسوسی می‌کرد، بازداشت کردند. خبرگزاری مهرالاخباراین تبعه سوری پزشک بیمارستانی در استکهلم سوئد است که ماه اوت گذشته از طریق فرودگاه بیروت، وارد لبنان شده بود. اوتاین پزشک سوری که گفته می‌شود برادران خود را نیز به همکاری با موساد تشویق می کرده است. پس از آن تحت پیگرد قرار گرفت که افسران واحد اطلاعات دستگاه امنیت داخلی لبنان صفحات کاربری افسران موساد در فضای مجازی را مورد بررسی قرار دادند. این افسران صهیونیست از طریق این حساب‌ها با مزدوران و جاسوسانی که در گذشته بازداشت شده اند، ارتباط برقرار می‌کردند. میاندطی پیگیری به عمل آمده، فرد خاصی شناسایی شد که از شماره تلفن‌های سوری و سوئدی استفاده می کرده و طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ با موساد ارتباط داشته است. بعدها مشخص شد که این شماره‌ها در فرودگاه بین المللی بیروت نیز فعال بوده است، امری که در نهایت موجب ردیابی و شناسایی این عامل جاسوسی شد. میالمللیبنابر اعلام منابع لبنانی، این پزشک از طریق هوایی سوئد به بیروت سفر می کرده و سپس از راه زمینی رهسپار سوریه می شده است و در طول این سفرها برای موساد جاسوسی می کرده است. بنابرمیمیمیواحد اطلاعات دستگاه امنیت داخلی لبنان، دستگاه قضائی لبنان را در جریان این امر قرار داد و پس از آن از نهاد امنیت سفارت خانه‌ها خواسته شد تا وی را در هنگام ترک کردن فرودگاه بیروت دستگیر کنند. این شخص سوری که در سال ۱۹۹۶ در لاذقیه سوریه به دنیا آمده، پس از بازداشت تحویل واحد اطلاعات دستگاه امنیت داخلی لبنان داده شده است. قضائیلاذقیه
منبع: مهر
شناسه خبر: 728087