apam

آخرین اخبار در مورد بسیج مستضعفین

آغاز ساخت ۵ حوضچه پرورش ماهی روستایی در آبادان

حوضچه پرورش ماهی سی بس در هزار مترمربع مساحت در روستای سادات آبادان افتتاح شد. حوضچه پرورش ماهی سی بس در روستای سادات آبادان افتتاح و کلنگ چهار استخر مشابه در روستای شلهه حاج حسین این شهرستان به زمین زده شد.این حوضچه در هزار مترمربع با همکاری بسیج مستضعفین و با سرمایه گذاری ۱۲۰ میلیون تومان در روستای سادات آبادان افتتاح شد. این پروژه که با همکاری گروه جهادی شهدای سادات به بهره برداری می‌رسد زمینه ...