apam

آخرین اخبار در مورد هوای آبادان و خرمشهر

مه رقیق آبادان و خرمشهر را در برگرفت

وضعیت جوی آبادان و خرمشهر با تداوم رطوبت دارای مه رقیق است. محمد سبزه زاری مدیر سازمان هواشناسی خوزستان گفت: دمای هوا در آبادان و خرمشهر بر اساس نقشه‌های هواشناسی ۱۶ درجه را نشان می‌دهد و نم نسبی هوا ۹۵ درصد است. هواشناسیبه گفته او وضعیت جویمه رقیق و دید افقی ۲ هزار متر است. این مسئول سرعت وزش باد را در حال حاضر چهار متر بر ثانیه و ۱۴ کیلومتر بر ساعت خواند. او گفت: بیشترین دمای هوای ثبت شده شبانه ...