apam

آخرین اخبار در مورد پارک حاشیه ای

از توانمندی پارکبانان در دیگر بخش های شهرداری استفاده می شود

روز گذشته بیش از ۶۰ نفر از پارکبانان شرکت الیت با حضور درمقابل شورای اسلامی شهر مشهد، اعتراض خود را به این تصمیم اعلام کردند. مدیریت شهری همواره بر هوشمندسازی پارکینگ‌ها و خدمات پارک حاشیه خودرو‌ها در معابر اصلی و فرعی شهر، تأکید می‌کند. در این راستا با مطالعات همه جانبه  در زمینه پارک حاشیه‌ای در مشهد، به تازگی تعداد زیادی از معابر شهری از اجرای این طرح معاف شده اند. از این رو به برخی پارکبانان ش ...